GESCHIEDENIS

Tuinvereniging Ons Hufke

In 1972 vond herindeling plaats aan de zuidkant van de Piet Heinstraat. De gemeente besloot om een klein perceel in te richten als volkstuinencomplex. Er kwamen zo,n 50 tuinen. De eerste , die zich aanmeldde voor een volkstuin  was de Heer Kreek. Het eerste jaar (1973) werd de huur betaald rechtstreeks aan de gemeente, die vervolgens aangaf, dat er een vereniging moest worden opgericht. De oprichtingsvergadering was in maart 1974 en op 29 november 1974 zijn de statuten bij koninklijk besluit vastgesteld. De eerste voorzitter was de heer v Zelst. De statuten zijn in 2001 opnieuw vastgesteld..

Bij het eerst complex aan de Piet Heinstraat was slechts één waterkraan met leidingwater. In de droge zomer van 1976 was dit een heel groot probleem. Wachten bij de kraan en lopen met emmers water. Ook op het terrein aan de Scheifelaar  waren kranen met leidingwater.  Doordat het aantal tuinen op de scheifelaar tot circa 100 was uitgebreid, betekende dat de gemeente, die voor de kosten opdraaide een flinke kostenpost.

Op het terrein aan de Scheifelaar was een wildgroei ontstaan aan kasjes, tunnels e.d. Gevolg daarvan was dat de gemeente bij de inrichting van het complex Beukelaarstraat andere eisen ging stellen. Er werd o.a. besloten om gebruik te gaan maken van grondwater.

En er kwam toestemming  om huisjes te bouwen, betaald door de gemeente middels een voorschot, wat in 10 jaar moest worden terugbetaald en er kwam een strakke indeling. De omgeving was op dat moment niet blij met de komst, gezien de ervaringen op de Scheifelaar en hebben geprobeerd het tegen te houden. Zij eisten toen ook een hoge heg om het complex.

Wat is er allemaal veranderd in die 45 jaar?

De mensen, hadden we in de beginjaren  veel militairen en mensen van boerenafkomst, dit werden later mensen van lachtonen afkomst, voornamelijk uit Turkije. De eerste generatie hiervan is grotendeels gestopt , momenteel is er  een nieuwe generatie allochtonen  uit Syrië en Irak. Ook het aantal gezinnen met kinderen is de afgelopen jaren toegenomen. Op dit moment is er nog één lid, die vanaf de oprichting lid is van de vereniging en dat is de voorzitter zelf.

Het terrein, door de inrichting van Veghels buiten hebben we een open terrein gekregen en hebben een 20 tal tuinen moeten afstaan. De bewerking, de standaard groenten en fruit zijn er nu nog, maar je ziet steeds meer producten, die van oorsprong uit andere landen komen.

Waar beleef je in de volkstuin plezier aan, het is flink werken; spitten, schoffelen? 

Ten eerste het buiten zijn, meeleven met de seizoenen, resultaat zien van je werk: mooie krop sla, bloemen, bessen, fruit, asperges, aardbeien. Belangrijk is ook . . . je ervaringen delen met andere tuinliefhebbers, uitwisselen van planten, zaden en stekken. En . . . je buren de loef afsteken, wie heeft de grootste en mooiste oogst. 
Soms hebbende kinderen van leden een eigen stukje in de tuin om te onderhouden.Dat is heel leuk en leerzaam voor kinderen. De door henzelf geplukte frambozen in het dagelijks toetje doen. Een hoogtepunt voor kinderen! Deze ervaringen blijven kinderen een heel leven bij. Nu zie ik op het complex soms opa’s met hun kleinkinderen. En die opa’s kunnen hen nog veel leren of laten ervaren over de natuur. 
Verder is werken in de tuin ontspannend, ontstressend. Veel fysieke arbeid, waar je fit bij blijft en de resultaten zie je in de diepvries of direct op je bord. Laatste hoorde ik een nieuw lid zeggen: ‘Was ik hier maar veel eerder mee begonnen. Nu heb geen yoga of ontspanningsoefeningen meer nodig.’

Tot slot 

Het bestuur verzet heel wat werk voor de vereniging en ziet toe op een ordelijk complex, waar met plezier getuinierd kan worden. Belangstelling voor deze leuke hobby? Neem contact met ons op via het contact formulier op onze site of kom eens kijken als het lente wordt. Er is dan volop activiteit. We zien graag jonge mensen, die hun kinderen opvoeden met liefde voor alles wat groeit en bloeit. Een hobby, die ook nog wat oplevert. Dat is zeldzaam, meestal kost het geld. Op dit moment is de belangstelling voor een tuin groeiende. Houdt dus rekening met een kleine wachtlijst.

TOP