STAP 2

Zodra wij uw inschrijving ontvangen hebben en er zijn geen kandidaten op de wachtlijst, wijzen wij in overleg met u een tuin toe.

STAP 3

De laatste stap is namelijk voor u, u kunt starten met uw tuin! Weet u al wat u met uw tuin gaat doen?

WIE ZIJN WIJ?

Ons-Hufke

We gaan nu het 46e seizoen in, een mooie mijlpaal. We zijn begonnen op een door de gemeente beschikbaargesteld braakliggend terrein aan de Piet Heinstraat. Er waren toen ongeveer 60 tuinen van 120 m2. Veghel-Zuid en de Leest werden in korte tijd vol gebouwd met huizen en flats. De eerste tuinliefhebbers waren van boerenkomaf, maar ook veel militairen, met name die uit

Duitsland kwamen en daar het tuinieren gewend waren. Rond 1980 zijn we verhuisd naar de Scheifelaar en sinds 1992 zitten we op de huidige locatie aan de Beukelaarstraat. Sinds 1 november 2015 is het complex wat kleiner geworden, omdat op een deel van terrein woningen gebouwd gaan worden in het kader van het plan Veghels Buiten. Daarom resteren er op dit moment een 70-tal percelen.

Waar beleef je in de volktuin plezier aan?

Ten eerste het buiten zijn, meeleven met de seizoenen, resultaat zien van je werk: mooie krop sla, bloemen, bessen, fruit, asperges, aardbeien. Belangrijk is ook... je ervaringen delen met andere tuinliefhebbers, uitwisselen van planten, zaden en stekken. En... je buren de loef afsteken, wie heeft de grootste en mooiste oogst. Soms hebbende kinderen van leden een eigen stukje in de tuin om te onderhouden.

TOP